Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används.
Jag förstår!

Så lyckas ni med aktivitetsbaserade kontor

Forskning visar att nyckeln till ett lyckat resultat grundar sig i att ta vara på medarbetarnas feedback och skapa en genuin känsla av ägandeskap.

Aktivitetsbaserade kontor kan skapa oro hos vissa medarbetare.

Det kan upplevas som ett stressmoment eller tidsödande att hitta en lämplig arbetsplats när man kommer till jobbet. Det kan också kännas oerhört störande med andras prat och rörelse. Men det går att skapa välfungerande aktivitetsbaserade kontor där medarbetarna känner att de får precis de förutsättningar som de behöver.

Forskning visar att nyckeln för ett lyckat resultat är att ta vara på medarbetarnas feedback och skapa en genuin känsla av ägandeskap. För att skapa ett öppet klimat är det nödvändigt att arbeta systematiskt och kontinuerligt med feedback från medarbetare för att kunna åtgärda störningarna. Det gäller både att ta tag i arbetsmiljöproblem omgående och att skapa en tydlig process för det gemensamma ägandet över arbetsplatsen. Om detta implementeras på ett bra sätt finns det många fina fördelar med aktivitetsbaserade kontor.

Genom att utforma miljön kring informella mötesplatser med hjälp av ståbord och soffgrupper leder detta till spontana möten och interaktion på arbetsplatsen. Detta gör också att medarbetarna ofta upplever att organisationen blir plattare eftersom även ledningen blir synligare och rör sig mer ute bland medarbetarna. Det har även visat sig att eftersom aktivitetsbaserade kontor kopplar samman arbetsuppgifter med specifika platser ger det ökad koncentration och att det blir enklare att fokusera på det man faktiskt ska göra.

Källa: Artikel från Kvalitetsmagasinet

Mer från kunskapsbanken