Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används.
Jag förstår!

Jämställdhet skapar bättre arbetsmiljö

De företag som lyckas skapa en balans mellan män och kvinnor har mycket att vinna. Flera oberoende forskningsresultat visar nämligen att det ökar både lönsamheten, tillväxten, kreativiteten och välmåendet på arbetsplatsen.

Jämställdhetssatsningar kan påverka hela verksamhetens resultat i allt från medarbetarnas trivsel till direkt lönsamhet.

Flera oberoende forskningsresultat visar nämligen att jämställhet ökar både lönsamheten, tillväxten, kreativiteten och välmåendet på arbetsplatsen. För att bli ett jämställt företag krävs det att man vågar titta på sin egen organisation utan att skylla på omständigheter. Jämställdhetsarbetet behöver ingå i alla processer på företaget med tydliga mål och strategier där det yttersta ansvaret ligger hos ledningen.

Många anser idag att en jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats och faktum är att en jämställdhetssatsning kan påverka hela verksamhetens resultat i allt från medarbetarnas trivsel till direkt lönsamhet. Forskningsresultat visar bland annat att jämställda ledningar är bra för företagens tillväxt, hållbarhet och kan öka lönsamhet med så mycket som 6%. Forskning visar också att medarbetarna utvecklas och trivs bättre i kontexter utan begränsande normer där alla känner sig inkluderade och tagna på allvar, där man även kunnat visa på bättre arbetshälsa.

Så här kan ni säkerställa ökad jämställdhet på er arbetsplats:
  • Anlita en jämställdhetskonsult som kan komma med konkreta och praktiska råd om hur ni kan arbeta med jämställdhetsintegrering.
  • Ledningen behöver själva äga frågan om jämställdhet, inte delegera den.
  • Sätt upp mätbara mål, både på kort och lång sikt.
  • Säkerställ att er rekryteringsprocess även riktar sig till kvinnor och sträva alltid efter att ha slutkandidater av båda kön när ni rekryterar.

Källor: Under luppen – genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation, Kungliga tekniska högskolan, 2013. Is gender diversity profitable? Peterson Institute for International Economics, 2016

Mer från kunskapsbanken